Kontorsmaterial - Mycket fakta och information om KontorsmaterialKrav på certifierade kassaregister

Krav på certifiterade kassaregister

För att ett kassaregister ska få benämnas certifierat kassaregister så att de uppfyller lagen måste ett antal krav vara uppfyllda. Det är Skatteverket som bestämmer vilka krav ett kassaregister ska uppfylla.

Dessa krav som gäller för ett godkänt och certifierat kassaregister är bland annat:

 • Ett godkänt kassaregister ska bestå av två enheter
  • Ett kassaregister som brukar lika en kassaapparat och uppfyller Skatteverkets föreskrifter
  • En kontrollenhet som är certifierad hos ett av SWEDAC ackrediterat certifieringsföretag
 • Kontrollenheten och kassaregistret ska vara kopplade till varandra och fungera tillsammans
 • All funktionalitet som kassaregistret erbjuder ska vara dokumenterad
 • Kassaregistrets eller kontrollenhetens mjukvara ska inte gå att manipulera eller förändra
 • Informationen i kontrollenhetens ska inte gå att förvanska
 • Kassaregistret ska överföra definierad information till kontrollenheten vid varje transaktion
 • Ett kvitto ska alltid skrivas ut vid betalningstillfället och max en kvittokopia
 • Växelkassan ska registreras i kassaregistret
 • Kontrollenheten ska kunna lagra informationen i minst 5 år


Certifierat kassaregister

Krav på certifiterad kontrollenhet

De kassaregister som används av företag som faller under lagen beträffande kassaregister ska vara certifierade. Det finns inte så många olika leverantörer av certifierade kassaregister och varje leverantör har mellan en och fyra olika kombinationer på kassaregister och kontrollenheter.

Mer om leverantörerna av de certifierade kassaregistren hittar du här.

Kontrollenhetens funktion

Kontrollenheten hos ett kassaregister har flera funktioner för att försvåra eller förhindra fusk med kvitton och registrerade köp. Några av funktionerna är:

 • Kontrollenheten får information om alla registrerade köp och kvittoinformationen från kassaregistret
 • Kontrollenheten skickar en kontrollkod till kassaregistret som skrivs ut på kvittot
 • Kontrollenheten krypterar informationen och lagrar denna i en databas
 • Skatteverkets kontrollanter kan ladda ner alla registrerade köp vis kontroll
 • Alla kvitton från butiken eller affären har en kontrollkod som ska motsvara den lagrade kontrollkoden


Kontrollenheten och kassaregistret måste matchas

En typ av kassaregister certifieras med en typ av kontrollenhet vilket gör att en butik kan inte själv sätta ihop godtyckligt kassaregister med kontrolleneheten. Därför måste man välja den typ av kontrollenhet som kassaleverantören certifierat kassaregistret mot.

För att certifiera en kombination av kassaregister och kontrollenhet betalar kassaleverantören omkring 500.000-700.000 kr till en ackrediterat certifieringsorgan som SWEDAC godkänt.