Kontorsmaterial - Mycket fakta och information om Kontorsmaterial

Typer av kassaregister

Typer av kassaregister

Det kontrollenheter som finns till kassaregistren klassas in i 4 kategorier A-D beroende på vilken typ av kontrollenhet som används. Dessa kategorier går från enkla kassaregister mer liknande kassaaparater (A) till avancerade kassaregister och kassasystem (D).

Alla kontrollenheter ska spara alla transaktioner i minst 5 år och en kontrollenhet ska inte kunna radera eller skriva över informationen. Skatteverket har föreskrifter gällande krav på kontrollenheterna.

Kassaregister med Kontrollenhet: Typ A

Ett kassaregister med kontrollenhet av typen A är den enklaste typen av kassaregister. Detta kassaregister hanterar och registrerar företagets försäljningar genom att ett kvitto med kontrollkod skrivs ut. Via en port på kassaregistrets kontrollenehet kan Skatteverket få information om alla försäljningar.

En kontrollenhet av typ A kan också ha utgång med till journalminne som kan spara alla transaktionerna.Kassaregister med Kontrollenhet: Typ B

Ett kassaregister med kontrollenehet av typ B kopplas in till kassaregistret och en skrivare för kvitton. Kontrollenheten tar kvittoinformationen från kassaregistret och lägger till de på kvittot innan informationen går vidare till kvittoskrivaren.

Även denna kontrollenhet har en port där Skatteverket kan få information samt ytterligare en port där registrerade transaktioner kan lagras i ett minne.

Kassaregister med Kontrollenhet: Typ C

Certifierade kontrollenheter

Ett kassaregister med kontrollenehet av typ C är ett mer avancerat serverbaserat kassasystem. Detta kontrollsystem kan hantera mer än ett kassaregister / kassaapparater. Dessa kassaregister kan faktiskt komma från flera företag men då ska det framgå tydligt på registreringarna vilket företag respektive registrerad transaktion härrör ifrån.

Ett kontrollsystem av typ C tar kvittoinformationen från kassaregistret och skickar tillbaka en kontrollkod som skrivs ut på kassakvittot. Även denna typ av kassasystem har en port från vilken Skatteverket får information om transaktionerna.

Kassaregister med Kontrollenhet: Typ D

En del företag har kommit med kassaregister och kontrollsystem av typ D men det finns det inga krav på från Skatteverket.