Kontorsmaterial - Mycket fakta och information om Kontorsmaterial









Kontorsmaterial

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial är det material, artiklar men även utrustning som används på kontor i den dagliga verksamheten. Kontorsmaterialet eller kontorsvarorna kan delas upp i olika kategorier såsom:

  • Kontorsartiklar är ofta en benämning för förbrukningsmaterial som behövs på alla kontor
  • Kontorsutrustning där normalt maskiner eller verktyg ingår
  • Kontorsmöbler som går att hitta både i möbelaffärer men även i företag som säljer kontorsmaterial
  • Kontorsvaror vilket kan vara olika typer av kontorsmaterial
  • Kontorinredning kan dels vara de som inte har någon annan funktion än att förgylla kontoret men kontorsinredning


Spara pengar på att köpa rätt kontorsmaterial

Spar pengar på rätt kontorsmaterial

Den totala summan för alla artiklar som kan räknas in till kontorsmaterial och omkostnader för detta kan motsvara så mycket som 10% av ett företags kostnader. Därför är det viktigt att håller nere denna post i utgifterna genom att tänka till när man köper kontorsmaterialet men ockås hur man distribuerar kontorsmaterialet.

En stor del av kostnaden relaterat till kontorsmaterial är att processa inköpet med order, påskrifter, beställning och mottagningen av kontorsvarorna, materialet och utrustningen. Ytterligare en stor kostnad är tidstjuven för de anställda att få tag på rätt kontorsmaterial genom att t.ex. gå till ett centralt kontorsförråd eller beställa kontorsmaterialet internt.

För att minimera era kostnader för kontorsmaterial bör ni:

  • Skapa en standardlista över vilket kontorsmaterial ni ska ha och beställ vara från denna.
  • Gå igenom de olika företag som säljer kontorsmaterial lokalt eller via nätet för att bestämma vilka kontorsvaror och konrotsartiklar ni ska beställa var.
  • Placera ut skåp strategiskt valda ställen med allt kontorsmaterial som medarbetare normalt behöver finns i närheten, detta kan t.ex. vara i sekreterarens rum.
  • Låta (sekreteraren) någon vara ansvarig för att alla kontorsartiklar alltid finns på plats i alla kontorsmaterialskåpen
  • Ta fram rutiner för när ni ska göra en nybeställning av kontorsmaterial eller kontorsutrustning. Detta kan t.ex. vara att när en vara är slut i ett skåp görs en snabbinventering vilka kontorsvaror som kan köpas in även om det inte är helt slut.