Kontorsmaterial - Mycket fakta och information om KontorsmaterialKassaregister

Kassaregister

Från början var kassaregister till för att hindra anställda att försnilla lite pengar hur kassaapparaten. Detta kassaregister uppfanns redan på slutat av 1800-talet och var en kassamaskin som när beloppet registrerades tryckes det på en pappersremsa.

De moderna kassaregistren i Sverige har ett likartat syfte, d.v.s. att förhindra att pengar försnillas ur de ekonomiskt vita skattesystemet och blir svarta pengar istället. Därför har det tillkommit lagar som kräver att certifierade kassaregister ska användas av all verksamhet som hanterar kontanter. Kassaregistren har införts successivt i följande etapper:Vad är ett kassaregister?

Vad är ett kassaregister?

Ett kassaregister är en kassaapparat eller kassasystem som kan dels användas för att skriva ut kundkvitton men även registrera alla försäljningar elektroniskt. Dessa registreringar kan dels hantera och registrera försäljning av olika produktgrupper men även kundinformation m.m. Att använda ett anpassat certifierat kassaregister kan vara till stort stöd för företaget vid genom att bokföringen förenklas och att det blir lättare att ha kontroll på t.ex. lagersaldo.

Kraven och lagen om att alla som hanterar kontakter ska ha certifierade kassaregister är också viktigt för att konkurrensen inte ska sättas ur spel av de som fuskar medvetet med redovisningen så att alla företag får samma förutsättningar. De flesta företagare anser det är bra med kassaregistret även om de inledningsvis var lite höga kostnader för att införskaffa de certifierade kassaapparaterna och kassaregistren.

Det finns idag 4 olika typer av kassaregister, Typ A till Typ D, men Skatteverket använder sig ac A-C i sina krav.