Kontorsmaterial - Mycket fakta och information om KontorsmaterialNyttan med kassaregister

Nytta med kassaregister

Det finns två huvudsakliga vinnare med att använda kassaregister, de hederliga företagarna som vill redovisa sina intäkter korrekt samt Aktiebolaget Sverige som via Skatteverket minskar mängden svarta pengar i omlopp.

Fördelar med kassaregister

Att Skatteverket tar in mer pengar efter att ha infört krav på kassaregister är ganska självklart. Beräkningar pekar på att kassaregistren ökar statens skatteintäkter med omkring 3 miljarder kronor årligen. Detta är dock inte enda fördelen med att ha kassaregister.

De flesta företagare har inom kontanthanteringen vill göra rätt för sig men väldigt få är jätteförtjusta i bokföring och redovisning. Genom att tänka till lite när man skaffar sig kassaregistret kan mycket av det rörande att bokföra och redovisa automatiseras.

Det finns även kassaregister som kopplas samman till ett kassasystem med flera kassaapparater och som är kopplat till bokföringssystem direkt. Att välja det rätta kassaregistret kan mycket tid sparas som kan ägnas åt företagets kärnverksamhet.

De funktioner som gå att koppla till kassaregistren via sitt kassasystem är t.ex.:

Fördelar med kassaregister

En annan väsentlig fördel med kravet på kassaregistren är att alla företagare ges möjlighet att konkurrera på samma villkor.Förlorare med krav på kassaregister

Det finns naturligtvis de fåtal näringsidkare som ogillar kravet på kassaregister eftersom det försvårar möjligheterna att ta in delar av försäljningen i svart pengar eftersom alla intäkter måste redovisas.

Denna grupp är dock inte så jättestor men totalt har intäkterna till staten ökat med 3 000 miljoner kr varje år tack vare kravet på kassaregister.